Az alábbi 32 byte-os Hello World! program érdekessége, hogy DOS és CP/M alatt is fut.

Nézzük a programot CP/M alatt (Z-80 assembly):

0100  B4     OR  H
0101  09     ADD HL,BC
0102  BA     CP  D
0103  0A     LD  A,(BC)
0104  01 CD 21  LD  BC,21CD
0107  C3 17 01  JP  0117
010A        DB  "Hello World!$"
0117  0E 09    LD  C,09
0119  11 0A 01  LD  DE,010A
011C  CD 05 00  CALL 0005
011F  C9     RET

A program a 0x100 címre töltődik be. A program első felében (0x100–0x106) látszólag értelmetlen kód van. Majd a 0x107-es címen lévő utasítással átugorjuk a 0x10a–0x116 címen tárolt szöveget, és a 0x117-en végre elkezdődik a programunk. A C regiszterbe betöltjük a C_WRITESTR funkcióhívás kódját, a DE regiszterbe a szöveg címét, majd a CALL 5-tel meghívjuk magát a funkciót. Ezután a RET visszatér a CP/M-hez.

Nézzük ugyanezt a kódot x86 assembly-re!

0100  B4 09    MOV AH,09
0102  BA 0A 01  MOV DX,010A
0105  CD 21    INT 21
0107  C3     RET
0108  17 01
010A        DB  "Hello World!$"

Rögtön értelmet nyer a program elején lévő 7 byte, ami Z-80-on nem csinál semmi hasznosat. Az AH regiszterbe betöltjük a karakterstring írás függvénykódját (a kód ugyanaz, mint a CP/M-en), majd a a DX regiszterbe a string címét. Ezután 0x21 megszakítással meghívjuk az adott DOS-függvényt, végül a RET visszatér a DOS-hoz. A kód többi része (0x108–0x109 és 0x117–01xff) nem érdekes számunkra, hiszen soha nem fog lefutni.

Kis megjegyzés a 9-es DOS-függvényhez. Jól látható, hogy dollárjelet nem tudnánk írni ezzel a funkcióval, hiszen ez a string-lezáró karakter. Gary Kiddal-nak, a CP/M tervezőjének volt a legendás mondása: "Ask Bill [Gates] why the string in [MS-DOS] function 9 is terminated by a dollar sign. Ask him, because he can't answer. Only I know that.".

Vissza